Menu

Onze organisatie

Het Kerkenraden Steunpunt is onderdeel van de Nederlands Gereformeerde Toerusting en familie van de volgende steunpunten

Bovenstaande steunpunten vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Nederlands Gereformeerde Instelling. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Auke Siebenga (vrz), Judith Speijer-Brouwer (secr.) Sander Datema (penn.), René Hamberg. De dagelijkse leiding van het Kerkenraden Steunpunt is in handen van Klaas Quist.

Voor de begeleiding wordt soms ook gebruik gemaakt van de deskundigheid van externe trainers en coaches.

Geschiedenis

2007
De Landelijke Vergadering Zwolle stelde de Commissie Predikantsprofiel in die de opdracht kreeg de kerken te adviseren met betrekking tot gewenste rol- en taakinvulling van predikanten, kerkenraden en kerkelijke werkers en rond de opleiding van predikanten.

2011
Het rapport "Tussen gisteren en morgen" van de Commissie Predikantsprofiel is besproken op de Landelijke Vergadering Houten. Die nam het advies over om te werken aan een 'coherente aanpak van gemeenteopbouw en -toerusting'. Deze opdracht werd gegeven aan de STAGG, die naast hulpverlening ook kerken toerustte en adviseerde. Klaas Quist werd hiervoor aangenomen. Onder de naam Toerusting 2.0 ging hij de kerken in.

2016
Verschillende toerustingscommissies binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken werden door de Landelijke Vergadering samengevoegd onder de kerkelijke instelling Nederlands Gereformeerde Toerusting. Besloten werd om vooralsnog onder de bestaande namen ons werk te blijven doen. De focus kwam te liggen op het samenwerken en elkaar versterken.

2019
Om meer herkenbaar te zijn en zichtbaar te maken dat we een familie vormen, is het onze naam gewijzigd in kerkenraden steunpunt.

Kerkenraden Steunpunt is

Klaas Quist

Teamleden van Kerkenraden Steunpunt