Menu

Onze visie

Het Kerkenraden Steunpunt is verbonden met diverse steunpunten die samen verlangen naar kerken die bloeien en vrucht dragen. Gemeenten die vanuit een kloppend hart voor Jezus Christus als levend geheel voor elkaar, de buurt en ver daar buiten goed nieuws zijn.
Geloofsgemeenschappen waarin jong en oud vanuit een integraal leven groeien in discipelschap en leiderschap zoals Jezus ons heeft voorgeleefd. Gemeenten die houden van God en zijn wereld en uitzien naar zijn Koninkrijk.

Onze missie

Wij ondersteunen geloofsgemeenschappen in het bloeien en vrucht dragen zodat door hen heen het Koninkrijk van God zichtbaar wordt.

Kerkenraden Steunpunt is

Klaas Quist

Teamleden van Kerkenraden Steunpunt