Menu

Wat ze doen levert de gemeente geen nieuwe leden op en toch gaan ze door. ‘Want dit is onze opdracht.’ Dat zeggen pastoraal werker Pauly Rebel en predikant Alex Boshuizen over wat zij de herbergfunctie van de Petrakerk noemen. De afgelopen jaren hebben ze een beweging doorgemaakt van teleurstelling naar een meer ontspannen verwondering over wat God doet en hoe Hij hen gebruikt.

De NGK Heemstede is een kleine en actieve gemeente. De gemeente heeft een voorgangerteam waar naast Pauly en Alex ook jeugdwerker Martine van Veelen deel van uitmaakt. Samen doen zij wat in veel andere gemeenten door één predikant wordt gedaan.

Daarnaast zijn veel gemeenteleden actief in diaconale projecten, waarbij ook menskracht wordt geleverd aan andere gemeenten, bijvoorbeeld door bestuurlijke ervaring elders in te zetten. Dat laat niet zozeer de eigen gemeente groeien, maar wordt gezien als een zinvolle bijdrage aan werk van God. Ook komen er soms mensen langs die een tijdje meedraaien in de gemeente en dan genieten van contact, ondersteuning en hulp, maar op een goed moment weer hun weg in het leven vervolgen buiten de bedding van de Petrakerk. De gemeente is dat van lieverlee gaan benoemen als de herbergfunctie.

#19 Dit hebben we leren omarmen

In de 19e aflevering van de podcast Dit Doet God! vertellen Alex en Pauly wat de herbergfunctie van de Petrakerk precies inhoudt.

Alex Boshuizen

Alex: ‘We signaleren dat mensen zich even, voor een korte tijd, heel welkom weten bij ons. Ze komen op een of andere manier binnenwaaien. Vaak is dat via-via of via gemeenteleden en in een enkel geval staan ze voor de deur te kijken en komen ze binnen voor een bak koffie.’

Pauly: ‘We staan om mensen heen en willen hen ontmoeten en luisteren naar wat ze hebben meegemaakt en waar ze mee zitten. En we kijken waar zij hulp nodig hebben. Wat wij doen is pastoraal. Alex en ik hebben bijvoorbeeld verschillende keren gebedspastoraat gedaan met mensen. Bij de meer maatschappelijke kant betrekken we andere gemeenteleden.’
Alex: ‘ Dan hebben we relatief veel contact met mensen die zich koesteren in de warmte en die hun weg met God zoeken. We nemen de ruimte om daar veel energie in te steken. Dat doen we ondanks het feit dat je soms van te voren al weet dat het niet bijdraagt aan de groei van de gemeente; we maken mee dat we intensief optrekken en dat mensen ons toch ook weer verlaten.’

#20 Wat wil je nog meer?

In de 20e aflevering van de podcast Dit Doet God! vertellen Alex en Pauly hoe zij zijn veranderd door de herbergfunctie van de Petrakerk en wat ze van God hebben geleerd.

Waar doen jullie dit voor?
Alex: ‘We zien God aan het werk en dat betekent dat we meemaken dat iets van het koninkrijk oplicht.’ Pauly: ‘Hele moeilijke dingen waar iemand onder gebukt kan gaan of een tijd mee worstelt, dat iemand echt verlicht wordt en bevrijding ervaart. Het is bijzonder om te zien gebeuren voor je ogen. Daar doen we het voor!’

Pauly Rebel

Hoe heeft dit jullie veranderd?
Alex: ‘Ik ben meer ontspannen en misschien ook wel wat laconieker geworden. Ik probeer te kijken wat God doet.’ Pauly: ‘Het optrekken met mensen heeft mijn geloof verdiept. Soms vraag ik mij ook echt af hoe de heilige Geest werkt. Zonder het te begrijpen word ik toch vaak verrast door wat de Geest laat zien, en ervaar ik hoe Gods nabijheid levens aanraakt.

Alex: ‘We hebben geleerd om niet krampachtig de gemeente overeind te houden. Als dat je eerste doel is, ga je anders met mensen om. Als je met mensen optrekt en je merkt dat je ze niet voor de gemeente gaat behouden, komt het er op aan dat je de betrokkenheid niet vermindert en de liefde blijft geven die nodig is. Het helpt als je de ‘eigen club’ relativeert. Dat is ook voor de gemeente heel gezond. Voor een herbergfunctie helpt het dat je erop vertrouwt dat God zorgt en dat je Jezus wilt dienen.’

Pauly: ‘Nu lijkt het misschien alsof de herbergfunctie van het voorgangerteam is, maar dat is niet zo. Buiten het directe zicht lopen allerlei gemeenteleden voorop in de praktische zaken. En via hen kunnen mensen binnenkomen bij ons.’

Toolkit: Verken je buurt

Waar begin je als je net als de Petrakerk in Heemstede wilt ontdekken hoe je kunt omzien naar de mensen die God op je pad brengt? In de podcast vertellen zij hoe ze dit met elkaar al gemeente hebben ontdekt en leren omarmen. Collega Derk Jan Poel heeft een hulpmiddel ontwikkeld.

Derk Jan Poel over de buurtwijzer

De hele toolkit is hier te downloaden.

Heb jij een verhaal?

In de podcast Dit doet God! vertellen we verhalen over wat God doet door ons heen. We zijn altijd op zoek naar mooie vertalen om door te geven en elkaar te bemoedigen en inspireren.

Verantwoording

Een groot deel van de tekst van dit artikel is ook verschenen in het magazine Onderweg als onderdeel van de reportage “Wat doet God in je leven”. (OnderWeg #5 > Jaargang 7 > 3 april 2021) Zie ook Onderwegoneline.

De muziek in aflevering 19 is van Damascus – Voor nu genoeg. Zij zingen dit lied samen met Lars Gerfen, Joke Buis en Rokus Maasland. De muziek in aflevering 20 is van SKRUK & The New Orleans Gospel Choir – I’m available to you.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Kerkenraden Steunpunt is

Klaas Quist

Teamleden van Kerkenraden Steunpunt