Menu

Nieuwe wijn podcasts

Geen vergadering begint zonder een opening. Met Nieuwe wijn bieden we openingen aan in de vorm van een podcast die jullie samen kunnen luisteren. Bij iedere aflevering is een handreiking om samen door te praten.

Kerkenraden Steunpunt is

Klaas Quist

Teamleden van Kerkenraden Steunpunt