Menu

Wat is de impact van de coronacrisis op het kerkzijn? Onderstaande organisaties hebben in juni onderzoek naar gedaan in een peiling onder gemeenten.

Op basis van 563 respondenten trekken we de volgende vier conclusies:

1: Gelovigen hebben ontmoeting broodnodig

Aanbeveling: Heb aandacht voor de sociaal-spirituele functie.
 • Ga op zoek naar signalen van eenzaamheid en sociale problemen, zowel binnen de eigen gemeenschap als daarbuiten.
 • Stel het gebouw open voor ontmoetingen voor kleine groepen die wel graag bij elkaar komen, maar waar dat in huiskamers lastig kan.
 • Zoek naar praktijken waarbinnen gemeenteleden hun geloof kunnen delen en daarin kunnen groeien.
 • Verbind in het vieren “Boven” met “Binnen” en “Buiten”

2: Verlangen naar verandering in vormen van kerkzijn

Aanbeveling: ruimte nemen om te bouwen vanuit de kern
 • Zorg dat je samen weet waarom je kerk bent. Alleen als het vertrekpunt helder is, kun je spreken over verandering.
 • Deze crisis geeft ruimte om opnieuw te zoeken naar wat de kern van het evangelie is.
 • Neem tijd voor gebed, bezinning, geloof en leiding van Gods Geest in het vertrouwen dat God een weg wijst.

3. Het is onduidelijk wat de crisis met de gelovige doet

Aanbeveling: Geen snelle antwoorden maar trage vragen
 • Wees dankbaar voor wat we hebben in deze tijd!
 • Kijk: waar is de ‘rek’ eruit? Met het voortduren van de maatregelen komt de bezinning op gang.
 • Luister: welke vragen stellen mensen? Welke geluiden horen we niet (meer)?
 • Oefen: in ontvankelijkheid voor wat God zegt en de richting die Hij wijst.

4. Jongeren begeleiden vraagt bijzonder aandacht

Aanbeveling: Grote inzet op plaats van jongeren in de gemeenschap
 • Ga aan de slag met de al bestaande relaties en groepen.
 • Coach en ondersteun iedereen die met jongeren werkt.
 • Spreek vooral met jongeren over hoe zij verbonden willen zijn.
 • Schakel jongeren in bij activiteiten voor de buurt.

Onze bevindingen presenteren we de volgende documenten:

Wil je naar aanleiding van onze bevindingen en aanbevelingen in gesprek? Neem dan contact met ons op.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kerkenraden Steunpunt is

Klaas Quist

Teamleden van Kerkenraden Steunpunt