Menu

Steunpunten Nederlands Gereformeerde Kerken lanceren vernieuwde visie en werkwijze

Sinds 2016 is er één plaats waar alle betaalde en vrijwillige werkers binnen de Nederlands Gereformeerde kerken terecht kunnen voor advies, inspiratie, toerusting, coaching en begeleiding. Diverse bestaande commissies werden samengebracht in de Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT). Begin 2019 is er een gezamenlijk verlangen verwoord in een nieuwe visie: geloofsgemeenschappen ondersteunen in het bloeien en vrucht dragen, zodat door hen heen het Koninkrijk van God zichtbaar wordt.

Volgens Klaas Quist, coördinator van de NGT is deze visie het gevolg van een verlangen: “We hebben de afgelopen twee jaar onze gezamenlijke kijk op de kerk intensief besproken en gekeken hoe we ons werk beter op elkaar kunnen aansluiten. Hierdoor ontstond ook de behoefte om de namen van onze werkvelden, beter op elkaar aan te laten sluiten. Voor onze doelgroepen is nu veel duidelijker waar ze moeten zijn. En tegelijk, dat we één familie van steunpunten vormen, die vanuit eenzelfde visie samenwerkt.”

De websites zijn

www.diaconaalsteunpunt.nl
www.jeugdwerksteunpunt.nl (voorheen NGK Jeugdwerk)
www.kerkenradensteunpunt.nl (voorheen Toerusting 2.0)
www.missionairsteunpunt.nl
www.predikantensteunpunt.nl (voorheen Toerusting 2.0)

De (deels) nieuwe namen, huisstijlen en logo’s benadrukken de verbondenheid van de steunpunten waardoor zij de doelgroepen – werkers binnen de NGK – beter zullen aanspreken. Via de website van de familie van steunpunten is een uitgebreid aanbod beschikbaar voor advies en inspiratie, praktische informatie, coaching, training en begeleiding voor alle werkers binnen de kerken.

Kerkenraden Steunpunt is

Klaas Quist

Teamleden van Kerkenraden Steunpunt