Menu

Hoe gaat jouw gemeente om met de corona-crisis? Als dienstenorganisaties voor de kerken zijn we benieuwd hoe gereformeerde kerken omgaan met de maatregelen en veranderingen als gevolg van het virus. Daarom willen we een peiling houden onder kerken door middel van een vragenlijst.

Het doel van de peiling is om inzicht te krijgen in de manier waarop kerken omgaan met de uitdagingen waar ze door de crisis voor gesteld worden. Om de kerken zo goed mogelijk van dienst te zijn in en na deze periode, willen we graag weten wat er speelt en waar kerken behoefte aan hebben. Met een peiling willen we het beeld dat we hebben aanvullen en uitdiepen. Ook is de peiling een middel om elkaar te bemoedigen en inspireren: deelnemers kunnen voorbeelden en tips delen, die wij weer kunnen uitdelen aan andere kerken.

Wat: een online vragenlijst (duur: 5-15 minuten)

Wanneer: vanaf 16 juni staat de vragenlijst online. Je kunt deze invullen tot en met 29 juni, we hopen de resultaten medio juli bekend te maken.

Partners: Steunpunt KerkenWerk, Predikanten Steunpunt, Kerkenraden Steunpunt, Diaconaal Steunpunt, Jeugdwerk Steunpunt, Missionair Steunpunt, CGJO, Praktijkcentrum, Theologische Universiteit Kampen

Kerkenraden Steunpunt is

Klaas Quist

Teamleden van Kerkenraden Steunpunt